کمک های مردمی

گروه تحلیلی خبری “تحولات جهان اسلام” گروهی مستقل میباشد و به نهاد و یا ارگانی وابسته نیست .ما جوانانی از این مرز و بوم ایم که تلاش میکنیم پنجره ای نو و متفاوت از تحولات منطقه و از آنچه که در پیرامون کشور عزیزمان ایران اتفاق می افتد و میگذرد؛ در برابر چشمان شما بگشاییم .
ما به خوبی بر این امر آگاهیم که رسانه های منطقه بشدت توسط نظام های سلطه تغذیه میشوند و قدم نهادن در این راه و مقابله با آنها امری دشوار است اما بالاتر از این به آن معتقدیم که با وجود خداوند و با حضور شما هر ناممکنی، ممکن است .
از این رو برای تامین مخارج سایت دست یاری به سوی شما دراز میکنیم و در این راه پر فراز و نشیب نیازمند همراهی و کمک های مادی و معنوی شما عزیزان هستیم .
همراه ما باشید .

در حال حاضر و تا راه اندازی درگاه پرداخت مستقیم؛ میتوانید کمک های خود را به این حساب واریز کنید : ۰۵۴۱۲۵۴۰۷۳۱۰۶۰۶۳