اخبار
شهید تهرانی مقدم : “فقط انسان های ضعیف به اندازه ی امکاناتشان کار میکنند”
اخبار, ایران, چندرسانه ای, عکس ۲۶ فروردین ۱۳۹۷

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 نظر در مورد "شهید تهرانی مقدم : “فقط انسان های ضعیف به اندازه ی امکاناتشان کار میکنند”"

a.k :

اگر كسي در زندگي مادي و معنوي خود به اندازه داشته هاي خود اقدام كند ژيشرفتي صورت نميگيرد و مثال هر كس بامش بيش برف بيشتر براي آنهايي كه داراي صنعت و تكنولوژي هستند هميشه جلوتر خواهند ماند. بنابراين براي غلبه بر كفر و طاغوت و تحجر بايد از داشته ها به عنوان يك ابزار كمك استفاده كرد و نياز هر اقدام جهادي همت بلند است.
50