http://iswnews.com/media/2018/05/11294396-B154-42A1-937D-E2D40FCF635E-1024x575.jpeg ویدیو| تصاویری به یاد ماندنی از داخل منطقه یرموک بعد از آزادسازی آن. – تحولات جهان اسلام
اخبار
ویدیو| تصاویری به یاد ماندنی از داخل منطقه یرموک بعد از آزادسازی آن.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.