اخبار
ويديو؛ جا مانده هاى داعش در زير زمين يكى ازساختمان هاى منطقه موصل القديم
اخبار, عراق, غرب آسیا, ویدیو ۱۰ مرداد ۱۳۹۶

پيدا كردن تعدادى از دواعش كه در زير آوارهاى منطقه موصل القديم در زيرزمين يكى از ساختمان ها گير كرده اند.

پيدا كردن تعدادى از دواعش كه در زير آوارهاى منطقه موصل القديم در زيرزمين يكى از ساختمان ها گير كرده اند.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.