نقشه
نقشه | آخرین وضعیت شمال استان الضالع؛ دمت ۲۸ آبان ۹۷
نگاهی دقیق تر به وضعیت خطوط در داخل شهر الحدیده و دروغ رسانه های طرفدار ائتلاف در مورد پیشروی ها + نقشه
آخرین اخبار میدانی از وضعیت نبرد در شهر الحدیده ۲۰ آبان ۹۷
فوری | بیمارستان 22 می در داخل شهر الحدیده بدست نیروهای ائتلاف سعودی افتاد.
نقشه آخرین وضعیت میدانی از تمامی جبهات در ساحل غربی یمن؛ ۱۸ آبان ۹۷
نقشه | آخرین وضعیت میدانی در شرق شهر الحدیده
نقشه | آخرین وضعیت میدانی در شمال استان حجه ؛ ۱۶ آبان ۹۷
بررسی ابعاد عملیات ائتلاف سعودی در صعده + نقشه
نقشه | آخرین وضعیت میدانی در اطراف شهر الحدیده؛ ۱۵ آبان ۹۷
نقشه | آخرین وضعیت میدانی در اطراف شهر الحدیده؛ ۱۴ آبان ۹۷
بررسی تحولات و جریان های درگیر در لیبی _ شماره دوم + نقشه آخرین وضعیت میدانی در لیبی
نقشه | آخرین وضعیت میدانی در منطقه هجین ۹ آبان ۹۷ ؛ اعلام توقف عملیات SDF در شرق فرات