نقشه
نقشه آخرین وضعیت نظامی در سوریه و عراق ؛ ۱ آذر ۹۶
نقشه آخرین وضعیت خطوط تماس در سوریه / نقشه کامل / تا تاریخ ۲۹ آبان ۹۶
نیروهای جبهه مقاومت شهر مهم البوکمال را از دواعش بازپس گرفتند.
داعش مناطق بیشتری را تسلیم نیروهای SDF و آمریکا میکند
پیشروی SDF در امتداد فرات به سمت البوکمال
عملیات احرار الشام برای تصرف اداره مرکبات حرستا در غوطه شرقی دمشق
آخرین وضعیت مرکز و شرق سوریه ؛ ۲۲ آبان ۹۶
پیشروی ۳۰ کیلومتری ارتش سوریه در جنوب المیادین
پیشروی ارتش سوریه در شمال السعن
آخرین وضعیت القائم و البوکمال؛ آزادسازی ناحیه الرمانه توسط نیروهای عراقی
بازپسگیری نقاط از دست رفته در شمال حماه؛ بلیل و ام خزیم
پیشروی تحریرالشام در شمال حماه + نقشه آخرین وضعیت جبهه شمال حماه