نقشه
پاکسازی یک سوم منطقه عملیاتی حویجه و پایان مرحله اول عملیات در سه روز از آغاز عملیات
پیشروی ارتش در غرب و شرق دیرالزور ؛ تنها ۶ کیلومتر تا معدان
پیشروی ارتش سوریه و جبهه مقاومت در اطراف دیرالزور؛ نقشه میدانی
آخرین وضعیت در شمال حماه ؛ ۳۰شهریور۹۶
نبردهای سنگین در شمال غرب لیبی
نقشه | آخرین وضعیت خطوط تماس در مرکز و شرق سوریه ؛ ۲۸شهریور۹۶
آخرین وضعیت دیرالزور ۲۸شهریور۹۶ ؛ ارتش سوریه از رود فرات گذشت
هجوم گسترده ی تحریرالشام در ریف شمالی حماه پس از ۵ ماه
آخرین وضعیت شرق حماه ؛ ۲۶ شهریور ۹۶
پیشروی ارتش سوریه در شمال غرب دیرالزور
آخرین وضعیت شهر دیرالزور ۲۵شهریور۹۶ ؛ عیاش و المریعیه آزاد شد !
آخرین وضعیت شهر دیرالزور ؛ بغیلیه آزاد شد