نقشه
آخرین وضعیت نظامی در جنوب سوریه ؛ ۱۸خرداد۹۶
آخرین وضعیت شهر رقه ؛ ۱۹خرداد۹۶
پایان عملیات محمد رسول الله٢ مرحله٢ در جنوب سنجار
پس از دو سال، ارتش سوریه مجددا به مرز عراق بازگشت.
عملیات موصل ؛ محله زنجیلی آزاد شد
پیشروی ارتش سوریه در حومه غربی استان رقه و رسیدن به جاده اثریا-رقه
پیشروی ارتش سوریه در اطراف اراک و شمال ابوکله در ریف شرقی حمص
آخرین وضعیت غوطه شرقی دمشق ؛ ۲۴خرداد۹۶
اراک در شمال شرق تدمر آزاد شد .
16 شهریور 1393 / غوطه ی دمشق
15 شهریور 1393 / آخرین موقعیت از وضعیت استان قنیطره
14 شهریور 1393 / حماه