نقشه
نقشه آخرین وضعیت خطوط تماس در سوریه / نقشه کامل / تا تاریخ ۱۳ تیر ۹۶
پیشروی نیروهای مقاومت در صحرای سوریه
منطقه ی مهم الرصافه در جنوب الطبقه آزاد شد
پیشروی ارتش سوریه در استان رقه ؛ رصافه در چند قدمی سهیل حسن
پیشروی ارتش عراق در شرق منطقه محاصره شده تلعفر
پیشروی ارتش سوریه در بیابانهای شرقی دمشق ؛ تل دکوه آزاد شد
آخرین وضعیت نظامی در جنوب سوریه ؛ ۱۸خرداد۹۶
آخرین وضعیت شهر رقه ؛ ۱۹خرداد۹۶
پایان عملیات محمد رسول الله٢ مرحله٢ در جنوب سنجار
پس از دو سال، ارتش سوریه مجددا به مرز عراق بازگشت.
عملیات موصل ؛ محله زنجیلی آزاد شد
پیشروی ارتش سوریه در حومه غربی استان رقه و رسیدن به جاده اثریا-رقه