نقشه
13 شهریور 1393 / وضعیت مناطق حلب و تاثیر نبرد حماه بر حلب
13 شهریور 1393 / التل – دمشق
13 شهریور 1393 / جوبر
11 شهریور 1393 / تخلیه ی فرودگاه دیرالزور
11 شهریور 1393 / سوریه
10 شهریور 1393 / آمرلی پس از 80 روز محاصره آزاد شد
10 شهریور 1393 / لیبی – طرابلس
10 شهریور 1393 / محاصره آمرلی بطور کامل شکسته شد
8 شهریور 1393 / جوبر
6 شهریور 1393 / حماه – محرده – حلفایا
6 شهریور 1393 / سوریه – جوبر
سوریه – حماه – محرده 6 شهریور 1393