نقشه
نقشه اینتراکتیو(آنلاین) شرق سلمیه به روز شد . ۹شهریور۹۶
استان نینوا از داعش پاکسازی شد
آخرین وضعیت خطوط نبرد در شرق سلمیه ۸شهریور۹۶ / آرشیو
آخرین وضعیت خطوط نبرد در شرق سلمیه ۸شهریور۹۶ ؛ حصار داعش در شرق حماه تنگ تر شد
داعش بطور کامل از مناطق مرزی لبنان و سوریه اخراج شد!
عملیات شمال تلعفر؛ نینوا در آستانه پاکسازی نهایی
پیشروی جبهه مقاومت در شرق سخنه به سمت دیرالزور
نقشه اینتراکتیو(آنلاین) جنوب شرق سورریه به روز شد ۴شهریور۹۶ ؛ وادی محمود آزاد شد
پیشروی گسترده نیروهای عراقی در منطقه عمومی و شهری تلعفر
آخرین وضعیت خطوط تماس در مرکز و شرق سوریه ۴ شهریور ۹۶ ؛ حدود ۲۰۰۰ کیلومتر مربع آزاد شد
نقشه اینتراکتیو(آنلاین) شرق سلمیه به روز شد ؛ ۴شهریور۹۶
آخرین وضعیت خطوط تماس در قلمون غربی ۳ شهریور ۹۶ ؛ گزارش روز ششم و هفتم عملیات