نقشه
گزارش ماهانه تحولات یمن ۴ شهریور ۹۷ – شماره ششم | شرح وضعیت جبهات
نقشه آخرین وضعیت خطوط تماس در سوریه | نقشه کامل | تا تاریخ ۱۵ مرداد ۹۷
آخرین وضعیت میدانی شرق سوریه ؛ اعلام آزادسازی کامل بیابانهای شرق دیرالزور توسط SDF
ویدیو | روند آزادسازی استان های درعا و قنیطره در طول ۴۱ روز
نقشه آخرین وضعیت نظامی در جنوب سوریه ؛ جنوب سوریه بطور کامل آزاد شد.
آخرین وضعیت جنوب غرب سوریه ۹ مرداد ۹۷ ؛ تمامی مناطق تحت اشغال داعش در جنوب سوریه آزاد شد.
آخرین وضعیت جنوب غرب استان درعا ۸ مرداد ۹۷
آخرین وضعیت میدانی شرق سوریه و “عملیات توفان جزیره” SDF علیه داعش در این محور
آخرین وضعیت استان درعا و قنیطره ۴ مرداد ۹۷ ؛ فرو ریختن خطوط دفاعی داعش در جنوب سوریه
نقشه |‌ آخرین وضعیت محاصره داعش در جنوب غرب استان درعا ۴ مرداد ۹۷
نقشه | پیشروی ارتش سوریه علیه داعش در جنوب استان قنیطره
عقب راندن داعش از استان قنیطره | نقشه جنوب غرب استان درعا ۲ مرداد ۹۷