نقشه
11 شهریور 1393 / تخلیه ی فرودگاه دیرالزور
11 شهریور 1393 / سوریه
10 شهریور 1393 / آمرلی پس از 80 روز محاصره آزاد شد
10 شهریور 1393 / لیبی – طرابلس
10 شهریور 1393 / محاصره آمرلی بطور کامل شکسته شد
8 شهریور 1393 / جوبر
6 شهریور 1393 / حماه – محرده – حلفایا
6 شهریور 1393 / سوریه – جوبر
سوریه – حماه – محرده 6 شهریور 1393
داعش در سوریه 5 شهریور 1393
سوریه – ادامه عملیات ارتش سوریه در جبهه ملیحه در غوطه شرقی دمشق 05 شهریور 1393
سوریه – حمص ۴شهریور ۱۳۹۳