اخبار
نخست وزیر عراق وزاری خود را به پارلمان عراق معرفی کرد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری “تحولات جهان اسلام” عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق ۱۴ نفر از وزرای پیشنهادی خود را به مجلس عراق معرفی کرد و ۸ وزیر باقیمانده نیز در روزهای آینده معرفی خواهند شد.

نام این وزرا به شرح زیر است:

۱- وزارت نفت – ثامر عباس الغضبان
٢- وزارت دارایی – فواد حسین
٣- وزاره ارتباطات- نعیم الربیعی
۴- وزارت ساخت و ساز و مسکن – بنکین ریکانی
۵- وزارت بازرگانی – محمد هاشم
۶- وزارت امور خارجه – محمد الحکیم
٧- وزارت کشاورزی – صالح الحسنی
٨- وزارت جوانان – احمد ریاض العبیدی
٩- وزارت بهداشت – علاء عبدالصاحب العلوانی
١٠- وزارت صنعت – عبدالله الجبوری
١١- وزارت کار – باسم الربیعی
١٢- وزارت برق – لؤی الخطیب
١٣- وزارت منابع آب – جمال العادلی
١۴- وزارت حمل و نقل – عبدالله لعیبی

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.