اخبار
نقشه آنلاین شرق فرات بروز شد! ؛ عملیات SDF

المراشده و عرقوب در کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه قرار دارد.

نیروهای دموکراتیک سوریه عملیاتی را برای اتمام کار آخرین باقیمانده های داعش در شرق فرات آغاز کردند.

 

نقشه آنلاین

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.