ویدیو: تصاویری از شکار تروریست ها و تانک های ترکیه ای در ادلب

تلویزیون سوریه تصاویر هوایی جدیدی از هدف قرار دادن تجمعات و تجهیزات تروریست ها در اطراف سراقب منتشر کرد.