شب سخت نوار غزه

از ساعاتی پیش جنگنده های رژیم صهیونیستی حدود 30 بار مناطق مختلف نوار غزه را بمباران کردند.