در اتیوپی چه می گذرد؟ شعله ور شدن آتش نبردها در اتیوپی

نیروهای دفاع ملی اتیوپی در حال انجام عملیات نظامی در استان تیگرای در شمال این کشور علیه “جبهه آزادیبخش تیگرای” (Tigray People’s Liberation Front (TPLF)) هستند؛ اما درگیریها از چه زمانی آغاز شد؟