اخبار
ویدیوی میدانی| حضور حاج هادی العامری در منطقه عملیاتی حویجه و به دست گرفتن فرماندهی بخشی از این عملیات.

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.