شنبه 28 مرداد 1402

نظامیان انگلیسی وارد حضرموت شدند

منابع محلی در استان حضرموت، از رصد نیروهای ویژه ارتش انگلیس در مزارع الشین در مدیریت غیل باوزیر خبر دادند. انگلیسی ها تحت حمایت نیروهای اماراتی وارد این منطقه شده و قصد ایجاد یک پایگاه را در این مزارع داشته اند اما با مخالفت صاحبان این مزارع روبرو شده اند. از ابتدای جنگ یمن تاکنون […]