“ما بر آنیم تا از جبهه ی حق و در راستای حق و برای حق تلاش کنیم و نوری باشیم برای زدودن تاریکی افکار و روشنی بخش اذهان …”

خبرگزاری تحولات جهان اسلام

ISWNews.com

در جهان امروز رسانه ها به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی نقشی پر رنگ را در انتقال فرهنگ ها و ارزش ها برعهده دارند. در این میان اهمیت در دست داشتن رسانه هایی تخصصی با قدرت تاثیرگذاری فرامنطقه ای بر هیچ کس پوشیده نیست.

در سال های اخیر به ویژه در جریان قیام های عدالتخواه مردمی منطقه خاورمیانه نقش رسانه های کوچک اما تخصصی در جهت دهی به سیاست های مطلوب نمایانتر از گذشته شد.

بیداری اسلامی در تونس، مصر، لیبی، یمن، بحرین، عربستان در حالی صورت گرفت که معترضان از پشتیبانی هیچ غول رسانه ای برخوردار نبودند و این رسانه های کوچک اما متعهد و دارای نفوذ بودند که جریان سازی در انقلاب را بر عهده داشتند و در مواردی مثل قیام مردمی بحرین، بعد از حدود ۵ سال هنوز این رسانه ها انقلاب را زنده نگه داشته اند. اما دشمن با اطلاع از قدرت و ضریب نفوذ چنین رسانه هایی با طرحی دقیق با استفاده از غول های رسانه ای به عنوان فرمانده و رسانه های شخصی به عنوان پیاده نظام، طرح بیداری اسلامی را با جعل عنوان به بهار عربی تغییر داده و آنرا در سوریه اجرایی نمود.

* هدف :
هدف از ایجاد سایت تحولات جهان اسلام، تاسیس پایگاهی برای جمع آوری اخبار و تحلیل های سیاسی، اجتماعی و نظامی با تمرکز بر تحولات کشورها و مناطق اسلامی جهان است.

همانطور که رهبر انقلاب تصریح کردند ” آنچه لازم است مطرح شود، نگاهی به تحوّلات جهان اسلام و مسائل مهمّی است که امروز مسلمانان با آن مواجهند. در جهان اسلام آنچه امروز به‌روشنی به چشم میخورد، روش خصومت‌آمیز و جبهه‌گیرىِ خشونت‌باری است که از سوی مراکز قدرت استکباری و عمدتاً از سوی امریکا نسبت به مسلمانان عالم دیده می شود. “
این مهم تا آنجا ادامه خواهد یافت که بتوان گفت رسانه مطرح شده، رسانه ای است که با بیطرفی واقعیت های جهان اسلام، مخصوصا آنچه استکبار جهانی سعی در نادیده گرفتن یا حتی تحریف آن را دارد به گوش مخاطبانی از سرتاسر جهان برساند.

* سیاست :
تعامل با فضای مجازی و این پدیده اثرگذار نیازمند یک برنامه منسجم و دقیق و هدفمند است و همان‌گونه که رهبری فرمودند: «لازمه‌ی حضور فعال و تأثیرگذار در فضای مجازی، «تمرکز در تصمیم‌گیری»، «جدیت در اجرا بدون از دست دادن زمان»، «هماهنگی میان دستگاه‌ها» و «پرهیز از موازی‌کاری و تعارض» است و در جهت تحقق این مهم گامهایی را مطرح فرمودند.
ما نیز به سهم خود این وظیفه را بر دوش احساس کرده و تلاش میکنیم در جهت تحقق سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب گام نهاده و در حد توان این امر را در سایت تحولات جهان اسلام انجام دهیم .
برخی از سیاست های مطرح شده ی ایشان که در دستور کار سایت قرار دارد به شرح ذیل است:
– کمک به ارتقای جمهوری اسلامی ایران به قدرت سایبری در طراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و برخورداری از ابتکار عمل و قدرت تعامل با دیگر کشورها
– اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان دراین عرصه.
– ترویج هنجارها، ‌ارزش‌ها و سبک زندگی اسلامی ایرانی و ممانعت از رخنه‌ها و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در این عرصه و مقابله مؤثر با تهاجم همه‌جانبه فرهنگی و نیز ارتقای فرهنگ کاربری و سواد فضای مجازی جامعه
– توسعه محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی منطبق بر ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی – ایرانی در تمامی قلمروهای مورد نیاز جامعه و جلب مشارکت‌های مردمی و بکارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی در این زمینه.