در کنار ما باشید

ما در هر ماه بیشتر از ۱۰۰ خبر و نقشه اختصاصی، یادداشت، ویدئو و … در شبکه های مختلف تحولات منتشر میکنیم اما؛
بر خلاف بسیاری از سازمان های خبری دیگر که هزینه های خود را از طریق ارگان ها تامین میکنند؛ تحولات جهان اسلام مجموعه ای مردم نهاد است و برای ادامه فعالیت خود به حمایت نیاز دارد.

ما در تلاشیم تا جایی که امکان دارد به فعالیت های خود ادامه دهیم.

با این حال فعالیت خبری مستقل و اطلاع رسانی بی طرفانه و منصفانه و تولید محتوای مورد نیاز مخاطب، نیازمند صرف مقادیر بسیاری از زمان، هزینه و کار سخت است.

بنابراین ما به شدت به حمایت شما نیازمندیم؛ هرکس که اخبار؛ گزارش ها؛ نقشه ها و ویدئو های مارا مشاهده میکند و آنها را می پسندد؛ پیشگام شده و به ما در ادامه ی آنها کمک کند.

آینده ی فعالیت ما، با کمک شما امن تر خواهد بود.

از تحولات جهان اسلام حمایت کنید؛ حتی اگر ماهیانه به مقدار ۱۰ هزار تومان باشد.

 

قدردان مهربانی و حمایت های شما هستیم.