اخبار
الطیبه، جبل منشار، جبل مقبره، سلسله کوه های النویر آزاد شد !

بدین ترتیب فقط چند کلیومتر تا رسیدن نیروها به السخنه و محاصره ی نهایی دواعش باقی مانده است .

لازم به ذکر است روز گذشته فوج نبهان بر سیریاتل مشرف بر روستای الطیبه مسلط شد و سپس در ادامه ی پیشروی ها از صبح امروز جبل منشار، جبل مقبره و سلسله کوه های النویر توسط نیروهای سهیل حسن آزاد شدند .

نقشه استاتیک از آخرین خطوط تماس پس از تکمیل پیشرویها در این محور منتشر خواهد شد.

پاسخ دادن به ناشناس لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 نظر در مورد "الطیبه، جبل منشار، جبل مقبره، سلسله کوه های النویر آزاد شد !"

ناشناس :

ماشاءالله

۶