آفریقا
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
انهدام سامانه روسی توسط پهپاد دولت وفاق در شمال لیبی

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری تحولات جهان اسلام؛ پهپادهای دولت وفاق سامانه پدافندی پانتسیر ارتش ملی را در جبهه شهر سرت بمباران و منهدم کردند.

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
تحولات لیبی ۲۹ اردیبهشت ۹۹ + نقشه میدانی

آخرین اخبار از جبهات لیبی

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
ویدیو: تصاویری از داخل پایگاه هوایی الوطیه در شمال غرب لیبی

پایگاه هوایی الوطیه نقش بسیار مهمی در پشتیبانی هوایی نیروهای ارتش ملی لیبی به رهبری ژنرال حفتر در شمال غرب لیبی و بخصوص در نبردهای شهر طرابلس ایفا میکرد و مشخصا با تصرف این پایگاه توسط دولت وفاق، موازنه قدرت در شمال غرب لیبی تا حد بسیار محسوسی به نفع دولت وفاق تغییر خواهد کرد.

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
پایگاه الوطیه به تصرف دولت وفاق درآمد

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری تحولات جهان اسلام؛ در ادامه درگیریهای نیروهای دولت وفاق و ارتش ملی پایگاه الوطیه و شهرک العقربیه در شمال غرب لیبی به تصرف دولت وفاق درآمد.

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
حمله پهپادی نیروهای دولت وفاق به مواضع ارتش ملی در پایگاه الوطیه

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری تحولات جهان اسلام؛ پهپادهای دولت وفاق مواضع ارتش ملی در پایگاه الوطیه را بمباران و منهدم کردند.

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
تحولات لیبی ۲۷ اردیبهشت ۹۹

آخرین اخبار از جبهات لیبی

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
تحولات لیبی ۲۶ اردیبهشت ۹۹

آخرین اخبار از جبهات لیبی

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
ویدیو: تصاویری از بمباران هوایی ارتش ملی لیبی توسط پهپادهای دولت وفاق

تصاویری از بمباران هوایی ارتش ملی لیبی توسط پهپادهای بیرقدار TB2 دولت وفاق در جنوب طرابلس

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
تحولات لیبی ۲۳ اردیبهشت ۹۹

آخرین اخبار از جبهات لیبی

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
تحولات لیبی ۲۱ اردیبهشت ۹۹ + نقشه میدانی

آخرین اخبار از جبهات لیبی

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
حمله سنگین موشکی ارتش ملی لیبی به فرودگاه معیتیقه

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری تحولات جهان اسلام؛ ارتش ملی مواضع نیروهای دولت وفاق در فرودگاه معیتیقه در شرق طرابلس را هدف بمباران سنگین موشکی قرار داد.

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
تحولات لیبی ۱۸ اردیبهشت ۹۹

آخرین اخبار از جبهات لیبی