شنبه 10 اردیبهشت 1401

اروپا در انتظار جنگی دیگر، آیا لهستان به شرق مولداوی لشکرکشی می‌کند؟

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری “تحولات جهان اسلام” بر اساس اطلاعات موجود، نیروهای مسلح لهستان با همکاری آمریکا، اوکراین، مولداوی و رومانی در حال طراحی عملیات احتمالی برای کنترل منطقه خودمختار ترانس‌نیستریا در شرق مولداوی هستند.

سه شنبه 6 اردیبهشت 1401

حمله به ترانس‌نیستریا، خودزنی روس تبارها یا حمله اوکراین؟ ترانس‌نیستریا کجاست؟!

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری “تحولات جهان اسلام” بر اثر حمله ناشناس به روستای مایاک در منطقه خودمختار ترانس نیستریا واقع در شرق مولداوی، دو آنتن رادیویی تخریب و واژگون شد.