شنبه 28 مرداد 1402

خودکشی عامل انفجار تروریستی زینبیه در لبنان

پس از محاصره محل حضور عامل انفجار تروریستی منطقه زینبیه دمشق توسط نیروهای امنیتی حزب‌الله لبنان در جنوب بیروت، تروریست تحت تعقیب تصمیم گرفت خود را از طبقه هفتم ساختمانی که در آن مخفی شده بود به پایین پرت کند.