نقشه
جبهة الوطنیة للتحریر پایگاه هوایی تفتناز را به هیئت تحریرالشام تحویل داد.
نقشه آخرین وضعیت مسلحین در شمال غرب سوریه ۱۰ دی ۹۷ ؛ توقف درگیریها در جنوب ادلب
نقشه میدانی آخرین وضعیت باقم، استان صعده؛ ۲۰ دی ۹۷
نقشه میدانی آخرین وضعیت منطقه هجین در شرق فرات، ۱۹ دی ۹۷
تحولات یمن ۱۹ دی ۹۷؛ آخرین اخبار از جبهات
پیشروی تحریرالشام در جنوب استان ادلب
نقشه میدانی از آخرین وضعیت گروه های مسلح در شمال غرب سوریه، ۱۷ دی ۹۷
تحولات یمن ۱۶ دی ۹۷؛ آخرین وضعیت جبهات
آخرین وضعیت منطقه هجین در شرق فرات ۱۵ دی ۹۷
آخرین وضعیت منطقه هجین در شرق فرات ۱۰ دی ۹۷
تحولات یمن ۹ دی ۹۷؛ تخلفات ائتلاف سعودی در الحدیده
آخرین وضعیت نظامی در جبهه حرض شمال استان حجه ۸ دی ۹۷ ؛ حرض در آستانه محاصره