نقشه
ویدیو | روند آزادسازی استان های درعا و قنیطره در طول ۴۱ روز
نقشه آخرین وضعیت نظامی در جنوب سوریه ؛ جنوب سوریه بطور کامل آزاد شد.
آخرین وضعیت جنوب غرب سوریه ۹ مرداد ۹۷ ؛ تمامی مناطق تحت اشغال داعش در جنوب سوریه آزاد شد.
آخرین وضعیت جنوب غرب استان درعا ۸ مرداد ۹۷
آخرین وضعیت میدانی شرق سوریه و “عملیات توفان جزیره” SDF علیه داعش در این محور
آخرین وضعیت استان درعا و قنیطره ۴ مرداد ۹۷ ؛ فرو ریختن خطوط دفاعی داعش در جنوب سوریه
نقشه |‌ آخرین وضعیت محاصره داعش در جنوب غرب استان درعا ۴ مرداد ۹۷
نقشه | پیشروی ارتش سوریه علیه داعش در جنوب استان قنیطره
عقب راندن داعش از استان قنیطره | نقشه جنوب غرب استان درعا ۲ مرداد ۹۷
آخرین وضعیت درعا و قنیطره ۳۰ تیر ۹۷ ؛ پیشروی داعش در قنیطره، پاکسازی محجه و مناطق جدید در قنیطره توسط ارتش
آخرین وضعیت نظامی در استان درعا و قنیطره ۲۹ تیر ۹۷ ؛ آغاز اخراج مسلحین از استان قنیطره
روز بزرگ ارتش سوریه! ؛ نقشه آخرین وضعیت نظامی در استان درعا و قنیطره ۲۸ تیر ۹۷