یکشنبه 7 خرداد 1402

ویدیو: درگیری مرزی طالبان و ایران در شرق زابل

مسلحین طالبان در روزهای گذشته مانع از احداث دیوارهای مرزی توسط ایران شدند و این موضوع باعث افزایش تنش و در نهایت منجر به درگیری شد. هرچند که مقامات طالبان گفته‌اند “خواهان درگیری با ایران نیستند”، اما مهره‌های رسانه‌ای آنها همچنان در فضای مجازی به ایران توهین و حمله می‌کنند.

شنبه 30 اردیبهشت 1402

ویدیو: طالبان و چالش حقابه ایران از رود هیرمند

حقابه ایران از رودخانه هیرمند موضوعی است که سالها مایه‌ی اختلاف با حکومت‌های مختلف در افغانستان بوده است. عدم پرداخت حقابه ایران در دوره طالبان نیز ادامه یافته که منجر به وقوع آسیب‌های زیست‌محیطی در سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان شده است و ادامه‌ی این روند می‌تواند به بحران جدی‌تری در منطقه تبدیل شود.