گزارش عراق

دوشنبه ۱۸ آذر ۹۸ - ۲۱:۱۱

ویدیو: توطئه در الخلانی!

طی روزهای اخیر اتفاقات مشکوکی در السنک و میدان الخلانی عراق بوقوع پیوست و چندین نفر توسط افراد ناشناس به قتل رسیدند، در همان شب شایعاتی در خصوص حمله به محل اقامت مقتدی الصدر در نجف منتشر شد. هدف از ایجاد این توطئه چیست؟!