پنجشنبه 21 اردیبهشت 1402

اسلام آذربایجانی و ممنوع الکاری سه روحانی دیگر

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری “تحولات جهان اسلام” کمیته دولتی آزادی‌های دینی و ارزشهای معنوی هیئت وزیران جمهوری آذربایجان در ادامه محدودسازی مذهب شیعه جعفری در آذربایجان سه روحانی این کشور را ممنوع الکار کرد.