دوشنبه 23 آبان 1401

برای طالبان، وزنه کدام یک سنگین تر است؟ آمریکا یا همسایگان؟!

وزرای خارجه هند و روسیه در ملاقات با یکدیگر گفته اند که طالبان، به تعهدات خود نسبت به این کشورها عمل نکرده‌اند. شاید مهم‌ترین پرسشی که پیدا شود اینست که مگر طالبان، به غیر از آمریکا، به کس دیگری هم تعهدی داده بودند؟

جمعه 14 تیر 1398

طالبان این روزها به دنبال چیست؟

حمله خونبار روز گذشته طالبان به یکی از ساختمان های وزارت دفاع افغانستان، قریب به صد کشته و زخمی به جا گذاشت. حمله دیروز، سومین حمله خونبار طالبان به نیروهای دولتی افغانستان در هفته جاری است. در روزهای گذشته، نیروهای طالبان با هجوم گسترده به پاسگاه های دولتی در استان های دایکندی و بغلان در […]