چهارشنبه 11 اسفند 1400

آخرین اخبار از جنگ روسیه و اوکراین – روز هفتم جنگ، ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

غاز عملیات نظامی روسیه در اوکراینآخرین اخبار از جنگ روسیه و اوکراین – روز اول جنگ، ۵ اسفند ۱۴۰۰آخرین اخبار از جنگ روسیه و اوکراین – روز دوم جنگ، ۶ اسفند ۱۴۰۰آخرین اخبار از جنگ روسیه و اوکراین – روز سوم جنگ، ۷ اسفند ۱۴۰۰آخرین اخبار از جنگ روسیه و اوکراین – روز چهارم جنگ، […]

سه شنبه 10 اسفند 1400

آخرین اخبار از جنگ روسیه و اوکراین – روز ششم جنگ، ۱۰ اسفند ۱۴۰۰

آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراینآخرین اخبار از جنگ روسیه و اوکراین – روز اول جنگ، ۵ اسفند ۱۴۰۰آخرین اخبار از جنگ روسیه و اوکراین – روز دوم جنگ، ۶ اسفند ۱۴۰۰آخرین اخبار از جنگ روسیه و اوکراین – روز سوم جنگ، ۷ اسفند ۱۴۰۰آخرین اخبار از جنگ روسیه و اوکراین – روز چهارم جنگ، […]

دوشنبه 9 اسفند 1400

آخرین اخبار از جنگ روسیه و اوکراین – روز پنجم جنگ، ۹ اسفند ۱۴۰۰

آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراینآخرین اخبار از جنگ روسیه و اوکراین – روز اول جنگ، ۵ اسفند ۱۴۰۰آخرین اخبار از جنگ روسیه و اوکراین – روز دوم جنگ، ۶ اسفند ۱۴۰۰آخرین اخبار از جنگ روسیه و اوکراین – روز سوم جنگ، ۷ اسفند ۱۴۰۰آخرین اخبار از جنگ روسیه و اوکراین – روز چهارم جنگ، […]

یکشنبه 8 اسفند 1400

آخرین اخبار از جنگ روسیه و اوکراین – روز چهارم جنگ، ۸ اسفند ۱۴۰۰

آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراینآخرین اخبار از جنگ روسیه و اوکراین، ۵ اسفند ۱۴۰۰آخرین اخبار از جنگ روسیه و اوکراین، ۶ اسفند ۱۴۰۰آخرین اخبار از جنگ روسیه و اوکراین، ۷ اسفند ۱۴۰۰ – باند فرودگاه “سیکروسکی” در کیف به منظور جلوگیری از فرود احتمالی هواپیماهای روسی توسط وسایل نقلیه مسدود شده است. – صدر […]

شنبه 7 اسفند 1400

آخرین اخبار از جنگ روسیه و اوکراین – روز سوم جنگ، ۷ اسفند ۱۴۰۰

آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراینآخرین اخبار از جنگ روسیه و اوکراین، ۵ اسفند ۱۴۰۰آخرین اخبار از جنگ روسیه و اوکراین، ۶ اسفند ۱۴۰۰ – تصویری از بالگرد mi-35m نیروی هوایی روسیه در اوکراین. – بر اساس اطلاعات وزارت دفاع روسیه، نیروهای مسلح روسیه، بدون درگیری وارد شهر ملیتوپول شدند. ملیتوپول در استان زاپاروژیا و […]