جمعه 2 اردیبهشت 1401

آخرین اخبار از جنگ روسیه و اوکراین – روز پنجاه و هشتم جنگ، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

– یکی از خطوط اصلی انتقال سوخت به اوکراین، مسیر ریلی شهرهای مرزی اوتاچی-نمیا در مرز اوکراین و مولداوی است. این خط راه آهن با یک پل که از روی رودخانه دنیستر می‌گذرد، به یکدیگر متصل می‌شوند. منابع محلی می‌گویند روزانه چند قطار حامل تانکرهای سوخت از این پل عبور می‌کنند.در همین راستا مقامات وزارت […]