شنبه 1 اردیبهشت 1403

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

در جریان ۱۹۷مین روز از درگیری‌های نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی اهداف مختلفی را در این باریکه مورد حمله قرار داد. گروه‌های مقاومت نیز حملاتی را علیه ارتش اسرائیل ترتیب دادند.

چهارشنبه 29 فروردین 1403

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

در جریان ۱۹۴مین روز از درگیری‌های نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی اهداف مختلفی را در این باریکه مورد حمله قرار داد. گروه‌های مقاومت نیز حملاتی را علیه ارتش اسرائیل ترتیب دادند.

دوشنبه 27 فروردین 1403

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

در جریان ۱۹۲مین روز از درگیری‌های نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی اهداف مختلفی را در این باریکه مورد حمله قرار داد. گروه‌های مقاومت نیز حملاتی را علیه ارتش اسرائیل ترتیب دادند.

سه شنبه 14 فروردین 1403

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۱۴ فروردین ۱۴۰۳

در جریان ۱۷۹مین روز از درگیری‌های نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی اهداف مختلفی را در این باریکه مورد حمله قرار داد که در جریان این حملات، هفت تن از عوامل آشپزخانه مرکزی جهانی جان باختند.

پنجشنبه 9 فروردین 1403

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۹ فروردین ۱۴۰۳

۱- توپخانه‌ ارتش رژیم صهیونیستی از بامداد امروز تاکنون، شرق اردوگاه البریج، غرب شهر غزه، اطراف بیمارستان الشفا، شمال اردوگاه النصیرات، وسط شهر غزه، بیت لاهیا، جبالیا، شهرک القراره، شهرک حمد و اردوگاه الشاطی را مورد هدف قرار داد. ۲- جنگنده‌های اسرائیلی نیز اهدافی در شهر رفح، شهر غزه، جبالیا، الشاطی، بیت لاهیا، خان یونس، […]

چهارشنبه 8 فروردین 1403

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۸ فروردین ۱۴۰۳

در جریان ۱۷۳مین روز از درگیری‌های نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی اهداف مختلفی را در این باریکه مورد حمله قرار داد. گروه‌های مقاومت نیز حملاتی را علیه محل تجمع نیروها و ادوات ارتش رژیم صهیونیستی در مناطقی در نوار غزه ترتیب دادند.

دوشنبه 6 فروردین 1403

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۶ فروردین ۱۴۰۳

در جریان ۱۷۱مین روز از درگیری‌های نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی اهداف مختلفی را در این باریکه مورد حمله قرار داد. گروه‌های مقاومت نیز حملاتی را علیه محل تجمع نیروها و ادوات ارتش رژیم صهیونیستی در مناطقی در نوار غزه ترتیب دادند.

شنبه 4 فروردین 1403

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۴ فروردین ۱۴۰۳

در جریان ۱۶۹مین روز از درگیری‌های نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی اهداف مختلفی را در این باریکه مورد حمله قرار داد. گروه‌های مقاومت نیز حملاتی را علیه محل تجمع نیروها و ادوات ارتش رژیم صهیونیستی در مناطقی در نوار غزه ترتیب دادند.

پنجشنبه 2 فروردین 1403

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۲ فروردین ۱۴۰۳

در جریان ۱۶۷مین روز از درگیری‌های نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی اهداف مختلفی را در این باریکه مورد حمله قرار داد. گروه‌های مقاومت نیز حملاتی را علیه محل تجمع نیروها و ادوات ارتش رژیم صهیونیستی در مناطقی در نوار غزه ترتیب دادند.

چهارشنبه 1 فروردین 1403

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۱ فروردین ۱۴۰۳

در جریان ۱۶۶مین روز از درگیری‌های نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی اهداف مختلفی را در این باریکه مورد حمله قرار داد. گروه‌های مقاومت نیز حملاتی را علیه محل تجمع نیروها و ادوات ارتش رژیم صهیونیستی در مناطقی در نوار غزه ترتیب دادند.