پنجشنبه 12 بهمن 1402

یورش گسترده نظامیان اسرائیلی به کرانه باختری

نظامیان صهیونیست بامداد امروز به مناطق مختلف کرانه باختری از جمله شهرک قراوه بنی حسان در غرب سلفیت، شهر طوباس، شهرک کفرقدوم در قلقیلیه، شهرک بیت فجار در جنوب بیت لحم، روستای سالم در شرق نابلس، شهرک سنجل در شمال رام الله، شهرک عرابه در جنوب جنین، شهرک تقوع و اردگاه الدهیشه بیت لحم، شهر […]