شنبه 25 فروردین 1403

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

در جریان ۱۹۰مین روز از درگیری‌های نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی اهداف مختلفی را در این باریکه مورد حمله قرار داد. گروه‌های مقاومت نیز حملاتی را علیه ارتش اسرائیل ترتیب دادند.

سه شنبه 14 فروردین 1403

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۱۴ فروردین ۱۴۰۳

در جریان ۱۷۹مین روز از درگیری‌های نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی اهداف مختلفی را در این باریکه مورد حمله قرار داد که در جریان این حملات، هفت تن از عوامل آشپزخانه مرکزی جهانی جان باختند.

سه شنبه 14 فروردین 1403

کشته شدن پنج نظامی صهیونیست در غزه

ارتش رژیم صهیونیستی به کشته شدن پنج تن دیگر از نظامیان خود در نوار غزه اعتراف کرد. با کشته شدن این افراد، شمار کشته‌های ادعایی اسرائیل پس از آغاز حمله زمینی به نوار غزه به ۲۵۶ نفر افزایش یافت. همچنین مجموع کشته‌های “نظامی” بر اساس ادعای رژیم اسرائیل از ابتدای درگیریها تا این لحظه به […]

یکشنبه 5 فروردین 1403

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۵ فروردین ۱۴۰۳

در جریان ۱۷۰مین روز از درگیری‌های نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی اهداف مختلفی را در این باریکه مورد حمله قرار داد. گروه‌های مقاومت نیز حملاتی را علیه محل تجمع نیروها و ادوات ارتش رژیم صهیونیستی در مناطقی در نوار غزه ترتیب دادند.

پنجشنبه 2 فروردین 1403

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۲ فروردین ۱۴۰۳

در جریان ۱۶۷مین روز از درگیری‌های نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی اهداف مختلفی را در این باریکه مورد حمله قرار داد. گروه‌های مقاومت نیز حملاتی را علیه محل تجمع نیروها و ادوات ارتش رژیم صهیونیستی در مناطقی در نوار غزه ترتیب دادند.

چهارشنبه 1 فروردین 1403

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۱ فروردین ۱۴۰۳

در جریان ۱۶۶مین روز از درگیری‌های نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی اهداف مختلفی را در این باریکه مورد حمله قرار داد. گروه‌های مقاومت نیز حملاتی را علیه محل تجمع نیروها و ادوات ارتش رژیم صهیونیستی در مناطقی در نوار غزه ترتیب دادند.

سه شنبه 29 اسفند 1402

کشته شدن دو نظامی صهیونیست در غزه

ارتش رژیم صهیونیستی به کشته شدن دو تن دیگر از نظامیان خود در نوار غزه اعتراف کرد. با کشته شدن این افراد، شمار کشته‌های ادعایی اسرائیل پس از آغاز حمله زمینی به نوار غزه به ۲۵۱ نفر افزایش یافت. همچنین مجموع کشته‌های “نظامی” بر اساس ادعای رژیم اسرائیل از ابتدای درگیریها تا این لحظه به […]

دوشنبه 28 اسفند 1402

آخرین اخبار از جبهات نوار غزه، ۲۸ اسفند ۱۴۰۲

در جریان ۱۶۴مین روز از درگیری‌های نوار غزه، ارتش رژیم صهیونیستی اهداف مختلفی را در این باریکه مورد حمله قرار داد. گروه‌های مقاومت نیز حملاتی را علیه محل تجمع نیروها و ادوات ارتش رژیم صهیونیستی در مناطقی در نوار غزه ترتیب دادند.