دوشنبه 6 آذر 1402

چابهار؛ راه نجات طالبان و اقتصاد افغانستان

طی سال های متمادی افغانستان ۸۰ درصد تجارت خود را از طریق بنادر دریایی پاکستان انجام می داد و این امر باعث وابستگی شدید کابل به اسلام آباد شده بود. پاکستان نیز با وضع محدودیت و چالش های جدیدی سر راه تجار و دولت افغانستان و مسدود کردن بنادر و گذرگاه های مرزی کابل را تحت فشار خواسته های سیاسی خود قرار می داد. در سال ۱۳۹۵ ه.ش هند با چراغ سبز ایران برای ضربه زدن حریف دیرینه‌ی خود در افغانستان، روی بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان سرمایه گذاری کرد و طبق موافقت‌نامه سه جانبه (هند، ایران و افغانستان)، طرفین حق استفاده از تمامی ظرفیت ها و امکانات موجود در بندر چابهار را به دست آوردند. اکنون چابهار با تمامی ظرفیت ها و ویژگی هایی که بندر کراچی ندارد، آماده است تا تجار افغان و حکومت طالبان را بهره مند سازد و تولیدات افغانستان را به بازارهای ایران، هند، کشور‌های حاشیه خلیج فارس و اروپا صادر کنند.