سه شنبه 23 آبان 1402

القاعده در منطقه ساحل آفریقا به کدام سو می‌رود؟

اندیشکده الاهرام در شماره ۷ مجله الکترونیکی خود به نام “المشهد العالمی للتطرف و الارهاب” (چشم انداز جهانی افراط گرایی و تروریسم) به تحلیل سرنوشت القاعده در منطقه ساحل واقع در غرب آفریقا پرداخته‌است.