دوشنبه 6 شهریور 1402

افزایش تحرکات داعش در پاکستان

عوامل شاخه خراسان گروه داعش یک نفر را به اتهام جاسوسی برای دولت پاکستان در منطقه مومند واقع در ناحیه باجور ایجنسی ترور کردند. عوامل شاخه خراسان داعش در ۳ شهریور ماه نیز یکی از نیروهای اداره مبارزه با تروریسم پاکستان (CTD) را در شهر مستونگ واقع در ایالت بلوچستان ترور کردند. اخیراً فعالیت های […]