چهارشنبه 17 خرداد 1402

بازبینی جنگ انتخابی آمریکا در عراق

جنگ‌ها نه تنها در میدان نبرد، بلکه در بحث‌های سیاسی، مناظرات انتخاباتی و در تاریخ روزهایی که پس از جنگ نوشته خواهند شد نیز انجام می‌شود و تمامی ندارند. در مورد حمله آمریکا به عراق ۲۰ سال پیش، نیز این پدیده صادق است. بسیاری از سیاستمداران آمریکایی که در حال حاضر و دورانی که جنگ […]