یکشنبه 2 مهر 1402

تظاهرات صهیونیست‌ها علیه نتانیاهو

هزاران صهیونیست در اعتراض به برنامه‌ اصلاحات قضایی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ۳۸ مین هفته پیاپی در تل‌آویو و چند شهر دیگر فلسطین اشغالی تظاهرات کردند.

یکشنبه 1 مرداد 1402

تظاهرات گسترده صهیونیست‌ها علیه نتانیاهو

هزاران صهیونیست در اعتراض به برنامه‌ اصلاحات قضایی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در بیست و نهمین هفته پیاپی در تل‌آویو و چند شهر دیگر فلسطین اشغالی تظاهرات کردند.

یکشنبه 25 تیر 1402

تداوم تظاهرات صهیونیست‌ها علیه نتانیاهو

هزاران صهیونیست در اعتراض به برنامه‌ اصلاحات قضایی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در بیست و هشتمین هفته پیاپی در تل‌آویو و چند شهر دیگر فلسطین اشغالی تظاهرات کردند.

یکشنبه 28 خرداد 1402

ادامه تظاهرات صهیونیست‌ها علیه نتانیاهو

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری “تحولات جهان اسلام” هزاران صهیونیست در اعتراض به برنامه‌ اصلاحات قضایی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در بیست و چهارمین هفته پیاپی در فلسطین اشغالی تظاهرات کردند.

یکشنبه 14 خرداد 1402

تظاهرات هزاران نفر در فلسطین اشغالی علیه نتانیاهو

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری “تحولات جهان اسلام” هزاران صهیونیست در اعتراض به برنامه‌ اصلاحات قضایی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در بیست و دومین هفته پیاپی در تل‌آویو و چند شهر دیگر فلسطین اشغالی تظاهرات کردند.

تظاهرات در اسرائیل
یکشنبه 7 خرداد 1402

ادامه تظاهرات صهیونیست‌ها علیه نتانیاهو (تصویر)

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری “تحولات جهان اسلام” بیش از ۱۵۰ هزار صهیونیست در اعتراض به برنامه‌ اصلاحات قضایی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در بیست و یکمین هفته پیاپی در تل‌آویو و چند شهر دیگر فلسطین اشغالی تظاهرات کردند.