چهارشنبه 11 خرداد 1401

دیپلماسی آمریکا در افغانستان فعال شد!

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری “تحولات جهان اسلام” توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، پیرامون آخرین تحولات این کشور با مقامات ازبکستان و سیاستمداران حکومت پیشین افغانستان دیدار و رایزنی کرد.