یکشنبه 12 شهریور 1402

پایان منع آمد و شد در کرکوک

در پی بازگشت آرامش به استان کرکوک و استقرار نیروهای امنیتی، منابع محلی از پایان منع تردد در کرکوک خبر دادند.