یکشنبه 31 اردیبهشت 1402

راه آهن رشت به آستارا و تحقیر دولت علیف؟

دولت‌های فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران قرارداد ساخت راه آهن رشت-آستارا را با سرمایه گذاری روسیه امضا کرده‌اند. این راه آهن برای اتصال زمینی راهگذر شمال به جنوب باید از خاک جمهوری آذربایجان عبور کند اما این دولتها نه تنها از دولت آذربایجان دعوت نکرده اند حتی نامی از این دولت هم نبرده‌اند. پروژه راه آهن رشت به آستارا قطعه ناتمام از مسیر زمینی شمال به جنوب است که جمهوری آذربایجان قصد داشت در آن سرمایه گذاری کند اما با تحریم‌های آمریکا شرکت دولتی راه آهن آذربایجان از آن کنار کشید.