شنبه 5 آذر 1401

یادداشت: داعشی‌های فارسی زبان

تاجیک بودن عامل جنایت حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام، پرسش مهم و نسبتا قدیمی‌ای را دوباره زنده کرد. سوالی مانند اینکه داعش در میان فارسی زبانان چه جایگاهی دارد و آیا این جایگاه با توجه به ضعف و افول امروز داعش نسبت به سال های اوجش در ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در حال افول می‌باشد یا خیر؟