شنبه 14 مرداد 1402

دانش نظامی: سامانه‌های ضد پهپادی FS-LIDS و M-LIDS

سامانه LIDS (مخفف Low Integrated Defeat System) نوعی سامانه ضدپهپادی آمریکایی برای مقابله با پهپادهای کوچک است که از مجموعه‌ای از رادار، سامانه جنگ الکترونیک، دوربین الکترواپتیک و مادون قرمز و پهپاد/مهمات پرسه‌زن کایوتی برای شناسایی و انهدام اهداف تشکیل شده است. این سامانه در دو حالت ثابت FS-LIDS و متحرک M-LIDS برای دفاع برد کوتاه و منطقه‌ای قابل بهره‌برداری است.

چهارشنبه 1 دی 1400

عربستان سعودی و سامانه‌‌های پاتریوت پرهزینه!

مهمات سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت عربستان سعودی به دلیل حملات گسترده پهپادی و موشکی انصارالله در حال اتمام است و اکنون عربستان برای تامین مهمات دست به دامان ایالات متحده و متحدانش در خلیج فارس و اروپا شده است.