دوشنبه 8 آبان 1402

دانش نظامی: طرح اصلاحی بر روی سامانه پدافندی سوم خرداد

سامانه سوم خرداد به عنوان یک سامانه برد بلند توان درگیری با اهداف در برد ۲۰۰ کیلومتر را دارد. این سامانه با استفاده از چندین نوع موشک توانایی درگیری با برد کوتاه ۳۰ کیلومتر، برد متوسط ۷۵ کیلومتر و ۱۲۰ کیلومتر و برد بلند ۲۰۰ کیلومتر را دارد. همچنین از یک رادار رهگیر با برد بیش از ۲۰۰ کیلومتر و یک رادار پیش اخطار به نام بشیر با برد ۳۵۰ کیلومتر بهره میبرد. اما این سامانه دارای کاستی‌هایی نیز می‌باشد؛ با تشریح وضعیت و بررسی این موارد تلاش خواهیم کرد تا طرح و پیشنهاداتی برای اصلاح این کاستی‌ها ارائه کنیم.