سلام ای زینب شاه خراسان | به مناسبت وفات حضرت فاطمه معصومه