شورای انتقالی جنوب
۲۴ خرداد ۱۳۹۹
آخرین اخبار از جبهه شبوه ۲۴ خرداد ۹۹

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری تحولات جهان اسلام؛ درگیری سنگینی بین نیروهای منصورهادی و قبایل طرفدار شورای انتقالی جنوب در استان شبوه جریان دارد.

۱۸ خرداد ۱۳۹۹
آخرین اخبار از درگیریهای ابین ۱۸ خرداد ۹۹

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری تحولات جهان اسلام‌؛ نیروهای منصورهادی حملات سنگینی را به سمت مواضع جنوبیها در شهرهای زنجبار و جعار آغاز کرده اند.

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
آخرین اخبار از درگیریهای جنوبیها و نیروهای منصورهادی در ابین

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری تحولات جهان اسلام؛ درگیری شبه نظامیان تابع شورای انتقالی جنوب و نیروهای منصورهادی بدون پیشروی طرفین ادامه دارد.

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
تحولات یمن ۱۳ اردیبهشت ۹۹

آخرین اخبار از جبهه البیضاء، الضالع، الحدیده و عقب نشینی جنوبیها از اعلام خودمختاری

۲۵ اسفند ۱۳۹۸
لشکرکشی سعودیها برای فتح عدن

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری تحولات جهان اسلام؛ پس از تجمیع نیروی منصورهادی با حمایت سعودیها برای حمله به عدن، تیپ پنجم شبه نظامیان شورای انتقالی جنوب نیز وارد عدن شدند.